Den första Hennes-butiken på Kungsgatan

Edward Blom berättar kring bilder till www.handelnshistoria.se

Information

Motiv ID: DA2011-481908-Den första Hennes-butiken på Kungsgatan
Arkiv: Centrum för Näringslivshistoria
Tid: 2011
Plats: Sverige