Något om Åhléns logotyphistoria

Genomgående för Åhlén & Holms logotyper sedan 1920-talet är att de bestått av företagsnamnet eller en förkortning därav, några särskilda symboler har inte använts. Under företagets första decennier skrev man namnet på ett flertal olika sätt och ett genomtänkt syfte fanns inte (bild 1). Senare växte en logotyp fram som med mindre variationer användes med större regelbundenhet (bild 2 och 6).

I slutet av 1940-talet tycks Åhlén & Holm ha infört en ny enhetlig logotyp, som med sin mjukt formade stil passade väl in i tiden (bild 3). I början av nästkommande decennium byttes den ut mot en relativt enkel logotyp, vars förkortade företagsnamn, Åhléns, sågs på bl.a. Åhléns Citys varuhusfasad vid Sergels torg i Stockholm (bild 4).

Kring år 1910 dök den första designade ÅH-förkortningen upp (bild 5). Utseendet utvecklades med tiden: under 1940- och 50-talen var bokstäverna sammanfogade (bild 6) för att i början av 1960-talet ha stiliserats till två figurer som mer påminde om en kvinna i klänning samt en fluga än ett Å och ett H (bild 7).

Den röda färgen blir kännemärke

1985 genomgick Åhléns en stor omorganisation. Man anlitade Landor Associates som fick till uppdrag att ta fram en marknadsprofil för Åhléns. Med röd bakgrund och svart text, behöll man det stilrena i logotypen, men övergick till att använda gemener (bild 8). Det röda inslaget i Åhléns logotyp kom att bli något av varuhusets kännetecken.

Efter ett drygt tiotal år kom nästa stora organisationsförändring, och 1998 fick Åhlénslogotypen sitt nuvarande utseende, där man återgått något till det äldre utseendet från tiden före 1985 (bild 9). Det röda i logotypen fanns kvar i olika kombinationer med främst vitt och silvergrått. I samband härmed förvandlades också den sedan länge förekommande ÅH-förkortningen till ett enkelt Å (bild 9).

Tempos och EPAs loggor

Det första Tempovaruhuset öppnade 1932 och med en stilfull logotyp sökte man förmedla vad Tempo stod för; snabbhet och hastighet (bild 10). Den fanns kvar till 1950-talets sista år då en mer enkel logotyp i versaler infördes (bild 11), vilken sedan behölls kvar i ett par decennier. Innan samtliga Tempovaruhus 1985 bytte namn till Åhléns hade man under 1970-talet emellertid återgått till en variant av den tidigare logotypen. (En annan del av Jonssonsfären använder idag namnet Tempo och en snarlik logotyp.)

Epavaruhusen som i och med fusionen med NK Turitz 1976 kom att ingå i Åhlénskoncernen hade sin egen logotyp (bild 12). Ett år senare bytte samtliga Epavaruhus namn till Tempo. Emellertid kan man i reklamblad se att namnet och logotypen fanns kvar en tid under 1970-talet även efter namnbytet.

Författare: Lisa Qviberg

MailEpost facebookFacebook twitterTwitter Skriv utSkriv ut Visa fler